Hcg tabell, billigstrimler og CB digital

En tråd i 'Assistert befruktning' startet av Lykkeliten_86, 6 Jul 2015.

Endre kallenavn | Kom i gang/Hjelp
Tags: Add Tags
 1. Lykkeliten_86 ♥ Håper på en liten en ♥ Tilgangsansvarlig Maiblomstene 2016 VIP Himmelbarn Assistert-jentene

  Jeg har flere runder sett at folk har hatt svake tester i starten og så har det tatt tid å få den sterke positive testen. Mange har også sagt at de "aldri fikk den" (eller eventuelt sluttet å teste lenge før den kunne ha kommet). Derfor gjorde jeg litt research, og tenkte at jeg kan dele det i en egen tråd her på assistert også. :)

  Spørsmålet mitt var: "Hvor mye hcg viser streken når den er av ulik styrke?"

  Først er det greit å ha med denne tabellen her, for å sammenlikne hvordan hcg stiger når det er målt i blodprøve hos mange gravide kvinner.
  [IMG]
  Først og fremst er denne tabellen veldig fin (http://www.betabase.info/showBasicChart.php?type=Single). Den viser hcg nivå hos kvinner med påvist hjertelyd hos ett foster. Altså ikke flerling svangerskap (hvor det gjerne er høyere hcg). Etter påvist hjertelyd er abort-risikoen kun 2-3 %, så derfor er det grunn til å anta at de fleste hcg-målingene her har resultert i en levende baby.

  Median-verdien er den midterste verdien. Så det betyr når de f.eks. har tall fra 3883 kvinner 20 dpo så er den midterste hcg-verdien 871, så 1941 kvinner hadde under 871 og 1941 kvinner hadde over 871. De andre tallene i tabellen viser den minste målte verdien hos de gravide kvinnene og den høyeste målte verdien, samt hvor mange kvinner man har tall fra. Alle dataene i tabellen er som sagt fra kvinner hvor man senere har funnet hjertelyd hos ett foster.

  Så er det wondfo-testene. Dette er billigtestene man får f.eks. ved å bestille fra www.billig-teste.dk

  Dette er en kvinne som opplevde spontanabort. Hun bestemte seg for å benytte anledningen til å trikse med urinen sin. Jeg ble utrolig fascinert av dette. Hun fikk målt hcg i blod samme dag som denne urinprøven hun har trikset med. Hcg i blod var 117. Deretter har hun fordelt urinprøven i flere glass og vannet det ut til 1/2, 1/3, 1/5 osv. Så ved å da si at man har tynnet ut hcg (halvert mengden, tredjedel av mengden osv) så fikk hun disse strekene på testene sine og har regnet ut hvor mye hcg det da skal være igjen i den utvannede prøven:
  [IMG]

  Og her er et annet eksempel (enda ett jeg har funnet ved å Google):
  [IMG]
  Det jeg legger merke til på dette bildet er at test-streken er like sterk som kontrollstreken omtrent ved 14-15-16 dpo (og jeg hadde sagt først 16 dpo om det var EL-tester dette var). På 14 dpo er hcg-nivået i blodprøven 430. Det betyr altså at teststreken ikke nødvendigvis blir like sterk som kontrollstreken på wondfo-testene før man har passert hcg-nivå på 450 omtrent da.

  I median-verdiene fra tabellen over så skjer passering av 450 mellom 18 og 19 dpo. Altså kan man regne med at halvparten av kvinnene i tabellen ikke ville fått to like sterke streker (eller sterkere teststrek enn kontrollstrek) før etter 18 dpo. Det er jo 4-5 dager over IKM i gjennomsnitt.

  Dette er enda en som har lagt ut bilder av strimler og hcg. Her er teststreken like sterk ved hcg på 731, 16 dpo, det er ingen tester fra 14 og 15 dpo. Hvis vi sammenlikner med bildet over kan man jo tro at ved 16 dpo så var hcg-nivået over 700 der også. Så dersom man er EL-test-nøyaktig på hva som er "like sterke streker" så kan det hende man må over 700 i hcg. I median-verdiene skjer dette ved 20 dpo.
  [IMG]

  Dette er en kvinne som testet fra 10 til 18 dpo i sitt svangerskap. Når jeg vurderer strekene hennes i forhold til de andre over så kan det se ut som hun ligger akkurat på median hele veien. :) Derfor er den sterke streken først ved 18 dpo.

  [IMG]

  Og halvparten av kvinnene (alle under median) vil ha svakere strek og først komme etter noen dager senere. ;)


  Jeg fant på nettet en tabell om at CB digital med ukeindikator slår ut slik (dette kan være feil, det er ikke fra CB jeg har funnet informasjonen). I forhold til tabellen over betyr dette igjen at man kan få helt feil ukenummer i forhold til hvor langt man faktisk er på vei, siden hcg er forskjellig fra kvinne til kvinne. :)

  Husk også at hver test har sin egen innebygde strimmel, så det kan være forskjell fra test til test (så noen kan slå ut på lavere hcg enn de lover), men de skal alle sammen hvert fall slå ut over grensene. Det gjelder alle graviditetstester når de har oppgitt en sensitivitet.

  Hcg 0 - 25, IKKE GRAVID:
  1436180210781.jpg
  Hcg 25 - 200, GRAVID 1-2:
  1436180238776.jpg
  Hcg 200 - 2000, GRAVID 2-3:
  1436180300168.jpg
  Hcg over 2000, GRAVID 3+:
  1436180329472.jpg

  I tabellen høyere opp finner man antall dpo, den midterste, laveste og høyeste målte verdien og antall kvinner.

  Denne tabellen viser at omtrent halvparten av kvinnene ville fått GRAVID 1-2 fra 11 dpo (3+4). Den viser også at den siste som skulle få GRAVID 1-2 ville få det 22 dpo (5+1). Altså, omtrent halvparten av kvinnene får IKKE GRAVID 11 dpo.

  Denne tabellen viser at omtrent halvparten av kvinnene ville fått GRAVID 2-3 fra 16 dpo (4+2). Den viser også at den siste som skulle få GRAVID 2-3 ville få det 27 dpo (5+6). Altså vil omtrent halvparten av kvinnene få IKKE GRAVID eller GRAVID 1-2 når de er 16 dpo.

  Denne tabellen viser at omtrent halvparten av kvinnene ville fått GRAVID 3+ fra 23 dpo (5+2). Tabellen viser ikke når den med lavest verdi når 2000, tabellen slutter på 30 dpo (6+2). Altså vil omtrent halvparten av kvinnene få GRAVID 1-2 eller GRAVID 2-3 når de er 23 dpo.

  1436180142694.jpg

  Alle CBD testene har to strimler inni, og har alltid to streker på den ene strimmelen, fordi de måler både LH og hcg. Det er ikke noe poeng i å ta de fra hverandre.


  Hcg i svangerskapet
  Hcg skal øke frem til ca. uke 8, for så å synke frem til ca. uke 16, og deretter holde seg nokså stabilt frem til fødselen. Dersom man er bekymret for abort de første ukene i svangerskapet kan man måle hcg med 48 timers mellomrom. Senere i svangerskapet burde man heller bruke ultralyd ved mistanke om abort, siden hcg skal synke.

  Her er en graf som viser hcg fra uke 0 til uke 40:

  [IMG]


  Hva med svake streker som ikke blir noe mer? Og skyggestreker?

  Vel, opp mot 70 % av alle befruktede egg dør før de blir en baby. Les mer om abort her. Dersom det befruktede egget dør før 5+0 kalles det kjemisk graviditet, siden graviditeten kun kan påvises kjemisk (hcg i blod og urin). Hcg stiger så lenge egget lever/så lenge kroppen tror den er gravid.

  De fleste graviditetstester er 99 % nøyaktig. Får man strek så er det hcg i urin. Dersom hcg er over 5 så er man gravid. Vi kan ha hcg under 5 i kroppen uten å være gravide, så man kan få grå skyggestreker pga det (til og med menn kan ha bittelitt hcg visstnok). Noen av oss opplever også at kroppen fortsetter å ha lavt nivå av hcg i mange måneder etter abort.

  Når testen blir våt hender det at man kan se reagensstreken, altså den som skal få farge om det er hcg i urin. Det er jo en strek bygd inn i alle tester, så av og til er den mer synlig enn på andre tester når den blir våt. Men den er bare grå i så fall. Det går an å sammenligne ved å dyppe en test i vann (da burde det være billige tester. :p)

  Dersom man stadig får svake streker med farge så burde man måle hcg hos lege, og gjerne to ganger med 48 timer i mellom. Dersom hcg er på vei ned kan det være for sent å få målt hcg i blod etter å ha fått svak strek, siden hcg i urin er det som var i blodet for flere timer siden.

  Positiv, negativ og ugyldig

  - Positiv: Riktig farge på streken, riktig tykkelse på streken og resultatet er lest av innen testens tidsfrist.
  - Negativ: Ingen strek innen testens tidsfrist.
  - Ugyldig resultat: Strek med feil farge, strek med feil tykkelse/lengde/plassering, strek etter testens tidsfrist eller rosa oppheng av fargestoff på strimmelen.

  Testetips for å unngå misfarge på strimmelen
  Strimlene må dyppes i oppsamlet urin i kopp. De skal etterpå legges flatt på et underlag som ikke absorberer fuktighet, f.eks. kan den legges oppå sin egen innpakning. Det "skyller" rosa gjennom testen, og noen ganger kan dette henge seg opp hvis testen blir for tørr. Dersom det skjer så kan man ta 1 dråpe vann på det området man skal dyppe i urin, da vil overflødig fargestoff skylle videre gjennom testen.

  Mine egne tester og hcg-målinger:
  Disse svake strekene, som dukket opp innen tidsfristen hos meg (og var tydeligere i virkeligheten enn på bilde) var tatt rett før og rett etter blodprøve ved 10 dpo i pp 6. Så disse strekene var ved hcg på 6,1 (de to testene på morgen var tatt i samme urin, men den øverste testen gikk i stykker så jeg tok en ekstra for sikkerhetsskyld):
  [IMG]

  11 dpo fikk jeg positiv på CB digital med ukeindikator, "GRAVID 1-2". Jeg regner egentlig med at hcg da hadde passert 25.

  Dette er testen tatt på morgen 12 dpo, da hcg var 53:
  [IMG]
   
  • Liker x 24
  • Informativ x 3
  • Nyttig x 2
  • Liker ikke x 1
  • Vinner x 1
  • Optimistisk x 1
  • Kreativ x 1
 2. Devine84 Gift med forumet Marslykke 2016

  Litar inte helt på den digitala när den igentligen ska visa 3+uker

  Här gick det 13 dagar från 2-3 till 3+ dvs i dag fick jag det och jag är 6+0 .
  Mitt hcg låg på 1382 förra tisdagen. Så tror inte att den är 100% att den åka slå ut på 2000.

  Har läst på flera utländska sidor att det står 20,000 och inte 2000. Och att det finns dom som inte ens har fått 3+ trots att dom har haft över 20,000.
   
 3. Lykkeliten_86 ♥ Håper på en liten en ♥ Tilgangsansvarlig Maiblomstene 2016 VIP Himmelbarn Assistert-jentene

  Men når tok du forrige digitale hvor du fikk "2-3"? :) Det kan jo hende at du kunne fått "3+" for noen dager siden. Og det er lite sannsynlig at du har over 20 000 i dag når du hadde 1382 for 6 dager siden. Doblingshastigheten vil jo tilsi at du nådde 2000 rundt torsdag-lørdag. Så det høres ut som testen stemmer perfekt for deg. :)

  Omtrent halvparten av de gravide vil få "3+" før 5+3, og den andre halvparten vil først få "3+" fra 5+3 og senere, siden det først er da hcg når 2000. Det er ikke 20 000, da ville over halvparten måttet vente til uke 7-8 - så da er "3+" misvisende. Hvis du ser på tabellen over her så hadde ingen kvinner hcg over 20 000 når de var 4+6 - så ingen ville fått "3+" før etter 5+0, det stemmer jo ikke.
   
  Last edited: 6 Jul 2015
 4. Devine84 Gift med forumet Marslykke 2016

  Den senaste som visade 2-3 var i fredags på morgonen :)

  Kanske den nådde 2000 på lördagen
   
  • Liker Liker x 1
 5. Devine84 Gift med forumet Marslykke 2016

  Fick svar i dag på hcg provet jag tog på fredagen efter kl.13:00
  Den var på 2179 :)

  Sköterskan sa att det var normalt i uke 5-6

  Så i dag borde den vara över 2600 eftersom jag har gått in i vecka 7.

  Rart hur viktigt den där hcg är igentligen :p jobbigt och vara så nervös över det hela tiden.

  Men det verkar gå vägen detta :D
   
  • Liker Liker x 2
 6. Jente0709 Forumet er livet Marslykke 2016

  Så om min digitale viste 2-3 uker i dag og jeg er 5+2 i følge EL og 5+5 etter mens, så er det innafor?
   
  • Informativ Informativ x 1
 7. Lykkeliten_86 ♥ Håper på en liten en ♥ Tilgangsansvarlig Maiblomstene 2016 VIP Himmelbarn Assistert-jentene

  Ja, halvparten av kvinnene får 3+ innen 5+3, mens halvparten får etter det. :) Så jeg vil si at det er helt normalt ja.
   
  • Liker Liker x 1
 8. Jente0709 Forumet er livet Marslykke 2016

  Tusen takk <3
   
 9. Rose123 Flørter med forumet

  Takk denne var faktisk veldig oppklarende for meg.
  Jeg har satt inn 2 blastocyster som ble befruktet 15 jan, satt tilbake 20.jan. Fikk positiv test 1-2 uker med CBD på rugedag 6 (11 dager etter befruktning).
  Jeg har testet annenhver dag siden, men den kommer bare ut med 1-2 uker. Testet i dag 30.1.16 var da 4+1 men fortsatt 1-2 uker.
  Er jo livredd for at det ikke øker hcg men etter slik du legger frem denne rapporten er det jo store sjanser for at det skal gå bra. Har jo alle symptomene. Men ble litt roligere når jeg fikk lest denne "dokumentaren" ;-)
  Har jo selvsagt kjøpt flere tester i dag, så tar en i morgen og en mandag. For tirsdag er det blodprøve og den er jo sikker ;-)
   
 10. Lykkeliten_86 ♥ Håper på en liten en ♥ Tilgangsansvarlig Maiblomstene 2016 VIP Himmelbarn Assistert-jentene

  Hadde du sjekket at Ovitrelle var helt ute av kroppen før rugedag 6? CBD er jo ganske sensitiv så hvis du hadde en blanding av Ovitrelle-rester og hcg pga. graviditeten så kan det jo hende du fikk første positive litt tidlig også? :)

  Du er jo gravid hvert fall, med positive tester! Gratulerer! :)
   
 11. Rose123 Flørter med forumet

  Vi bruker ikke Ovitrelle eller Pregnyl ved Eggdonasjon ;-) Ingen hcg støtte, så dette har kroppen produsert selv ;-)
   
 12. Lykkeliten_86 ♥ Håper på en liten en ♥ Tilgangsansvarlig Maiblomstene 2016 VIP Himmelbarn Assistert-jentene

  Ah, sorry, jeg visste ikke den delen av forsøket ditt. :)

  Hvis du virkelig vil gå inn i galskapen med de digitale testene så kan du også titte på dette innlegget her: http://forum.babyverden.no/index.php?threads/❤️-Gravid---testetråden-min-❤️.1776972/#post-19750067

  De digitale har litt individuelle forskjeller fra test til test de også, så egentlig burde man ikke henge seg opp i de 1-2 og 2-3 greiene, men jeg vet at det er omtrent umulig (jeg ble hvert fall fryktelig opphengt i det selv.)
   
 13. Rose123 Flørter med forumet

  Takk for at du tok deg tid til oppklaringen, reddet helga :)
  Jeg blir helt gal av å ikke vite....som sikkert flere andre i samme situasjon. Og blir sittende og google til man blir hel forvirret :wacky:
  Jeg la linken ut på bloggen min ivfetter40.blogg.no :)
  God helg :)
   
 14. Lykkeliten_86 ♥ Håper på en liten en ♥ Tilgangsansvarlig Maiblomstene 2016 VIP Himmelbarn Assistert-jentene

  Håper du kom rett til innlegget med innmaten på CBD-testene (for tråden er fryktelig lang, og jeg mente ikke at du trengte å lese hele den). :p

  Den perioden du er i nå synes jeg er utrolig tøff, men husk at du er gravid! Hcg i kroppen. ❤️ Så krysser jeg fingrene for at spiren(e) klorer seg fast til termin.
   
 15. Rose123 Flørter med forumet

  Jeg fant den :) Takk jeg ser du ahr klart deg fint så langt, håper det holder helt inn, og det gjør det sikkert :)
   
  • Liker Liker x 1
 16. håphjertehåp <3 Betatt av forumet Januarskatter 2015


  Jeg testet cb ukeindikator i dag og fikk 2-3 med morgenurin. Klokken 9.30 tok jeg blodprøve som visste 5508. Da var det kanskje en feil med cb da? Eller utvannet urin? (Må jo opp om natta å tisse nå). Er 5+2 (22 dager etter befruktning)
   
 17. Rose123 Flørter med forumet

  Jeg testet med CB digital igjen i går kveld. Og den slo ikke ut på 3+ før 27 dager etter innsett av 2 egg ved eggdonasjon...
   
  • Liker Liker x 1
 18. Lykkeliten_86 ♥ Håper på en liten en ♥ Tilgangsansvarlig Maiblomstene 2016 VIP Himmelbarn Assistert-jentene

  Det er jo ikke sånn at disse måler hcg-nivå på ordentlig, de har to strimler inni seg, og så vurderer testen hvor sterke strekene på strimlene er. Tabellen er nok mer veiledende. Utvannet urin vil påvirke, og så kan testene være litt ulikt innstilt. Bare se på disse strimlene, så ser du at det er tydelig forskjell fra test til test på når den slår ut med 1-2, 2-3 og 3+. :)

  ImageUploadedByBV Forum1455642582.155398.jpg

  ImageUploadedByBV Forum1455642591.429399.jpg

  ImageUploadedByBV Forum1455642600.888873.jpg

  ImageUploadedByBV Forum1455642610.524571.jpg

  ImageUploadedByBV Forum1455642619.080068.jpg
   
  • Liker Liker x 1
 19. Lykkeliten_86 ♥ Håper på en liten en ♥ Tilgangsansvarlig Maiblomstene 2016 VIP Himmelbarn Assistert-jentene

  Her er noen av mine (4 forskjellige tester):

  ImageUploadedByBV Forum1455643185.536126.jpg

  ImageUploadedByBV Forum1455643195.352957.jpg

  ImageUploadedByBV Forum1455643206.260925.jpg

  ImageUploadedByBV Forum1455643215.259828.jpg
   
  • Liker Liker x 2
 20. Me87 Gift med forumet ❤ Oktoberbaby 2016 ❤ Assistert-jentene

  Veldig interessant. :)
  Takk som deler!

  Jeg fikk 3+ på lørdag. Da var jeg 4+4.
   
  • Liker Liker x 2

Del denne siden