Pappa sine rettigheter

En tråd i 'PappaRom' startet av Moderator Steffen, 15 Mai 2018.

Endre kallenavn | Kom i gang/Hjelp
 1. Moderator Steffen Gift med forumet

  "I forbindelse med en fødsel, har alle rett til permisjon. Det er likevel visse krav som må oppfylles for å få foreldrepenger. Foreldrepengene kan gis til mor og/eller far.

  Kravet for å få foreldrepenger er at både mor og far har vært yrkesaktive og mottatt pensjonsgivende inntekt i minst 6 av de siste 10 månedene. Folketrygden gir da foreldrene rett på foreldrepenger tilsvarende full lønn i 49 uker, eller 80 prosent lønn i 59 uker. Far får utbetalt foreldrepenger ut fra egen inntekt opptil 6G (seks ganger Folketrygdens grunnbeløp. 1G er pr. 01.05.17 93 634 kr). Noen arbeidsgivere velger imidlertid å betale lønn også utover 6G.

  Er du selvstendig næringsdrivende eller frilanser, beregnes foreldrepengene som hovedregel på grunnlag av gjennomsnittet av den pensjonsgivende inntekten for de tre siste årene du har fått skatteoppgjør for."

  Les hele artikkelen her!
   

Del denne siden