Sannsynlig å få refusjon på movicol jr?

Sara

Forumet er livet
VIP
Desemberglede 2015
Januarlykke 2016
Jeg har en datter på 6 år med forstoppelse. Vi prøvde reseptfritt (lactoluse, også solgt under annet navn) først men endte hos legen og resept på movicol jr og et regime for tømming etterfulgt av vedlikehold. Dette var i vår, og etter skolen var igang avsluttet vi i samråd med legen behandlingen, men nå er hun forstoppet igjen og legen foreskrev samme behandling og antyder 6-12 mnd behandling.

Dette fås ikke på blå resept men hun sa hun søkte individuell refusjon så får vi se om det går gjennom.

Jeg er usikker på saksgangen her, hun sa apoteket ville fortelle oss om der ble godkjent, i mellomtiden skulle vi ta vare på kvitteringene.

Det er jo ikke ekstreme kostnader, men litt blir det jo, en drøy hundrelapp for 30 doser. Hun tar jo nå først 4-6-8-10-12 pr dag til hun er tømt og så trolig vedlikehold på 2 for dagen så etter tømming blir det et par pakker i måneden da så på et år blir det jo litt... Men er det trolig at dette går gjennom når det ikke er forhåndsgodkjenning på blåresept på det?
 
Hei!
Flott at legen har søkt for dere!
Ikke alle legemidler dekkes automatisk på blå resepter og da har legen mulighet til å søke Helfo (helseøkonomiforvaltningen) om et individuelt vedtak for barnet ditt. Om dere vil få godkjent søknaden eller ikke er vanskelig å svare på, men det er mulig å få dekket Movicol på vedtak.
Måten det da fungerer på er at Helfo vurderer legens søknad og om det legen skriver om datteren din sin tilstand oppfyller kriteriene for å få dekket dette legemidlet på blå resept. Uansett om Helfo innvilger søknaden eller ikke vil dere få svar på dette tilsendt i posten.

Noen ganger får man et vedtak på at legemiddelet dekkes på blå resept, andre ganger kan du få til svar at dere får det dekket via bidragsordningen. Ta med vedtaket dere mottar på apoteket når dere skal hente medisinen, apotekene har ikke tilgang til vedtakene de må derfor alltid tas med. De fleste apotek tar kopi av vedtaket den første gangen du viser det slik at du ikke må forevise det flere ganger på samme sted. Går du på forskjellige apotek må du ha det med hver gang du er på et apotek du ikke har fremvist vedtaket på tidligere. Er du usikker på hvordan du skal tolke brevet fra Helfo hjelper vi på apoteket deg med det (vi rekker å se endel vedtak;) )

Dersom du får vedtak på at du får dekket medisinen på blå resept må også legen skrive ut en blå resept du kan hente ut fra, på apoteket legger vi inn vedtaksdato og punkt når vi ekspederer resepten (for å dokumentere at vi har sett vedtaket) . Barn under 16 år får dekket hele prisen på medisiner som er skrevet på blå resept.

Får du vedtak der medisinen dekkes på bidragsordningen vil det si at du må legge ut for medisinene selv, sende inn kvitteringer til Helfo (disse må være spesifisert med navn, legens navn og navn på medisinen). Etter de første 1825,- (i 2017) får du tilbakebetalt 90% av utgiftene for medisinene.

Vanlig behandlingstid for Helfo er 8 uker for voksne og 4 uker for barn, det er derfor viktig som legen sa; ta vare på kvitteringer slik at dere kan få tilbakebetalt for utleggene dere har hatt mens dere venter på svar på vedtaket.

Hilsen Inger Marie
 
Takk for svar. Håper mannen fikk en kvittering med navn og sånn da, ellers må vi tilbake å få det, og han var på et apotek der jeg aldri ferdes.

Vi får vente og se hva vedtaket sier da. Reseptfrie midler gjør ikke nytten og hun skal gå på sette lenge, men om det er godt nok vet vel bare helfo.
Men om vedtaket er på blå resept må vi tilbake til legen for ny resept da altså.
Ikke helt slik legen forklarte, hun sa det er apoteket som får svaret, men greit at det er vi. Så får vi ta det derfra.
 
Fire år senere....

Jeg hentet igjen ut et par pakker movicol junior og sånn drøyt hundrelappen pr pakke. Disse to holder en mnd siden de inneholder 30 poser hver og hun tar to for dagen.
Så det blakker oss ikke, men noen tusenlapper har det jo blitt oppigjennomigjennom årene.

Vedtak fikk hun ikke den gangen for 4 år siden, men jevnlig når jeg henter ut får jeg spørmål fra apoteket om hun har vedtak, og når hun ikke har det sier de at jeg må få legen til å søke.

Så igjen i dag.

Jeg åpnet e-resepten når jeg kom hjem for å sjekke hvor mange ganger vi har igjen, om jeg lå bestille ny resept liker jeg å gjøre det når jeg har hentet siste, ikke når jeg står der og skal hente neste....

Og da ser jeg at det står refusjonshjemmel §5-14 §3a (blå resept)

Men hun har jo ikke blå resept. Jeg betalte. Jeg har ikke fått tilsendt noe vedtak. Hun har ikke vedtak.

Men medisinen står hun stadig på. Å slutte går ikke. Da blir hun forstoppet igjen. Det blir hun av å trappe ned til en pose også. Det må tas to poser hver dag.

Jeg tåler utgiften. Det er ikke det. Men for all del, drøyt 2500 i året et penger. Men det som gjør meg så usikker er at apoteket stadig sier at hun burde ha vedtak? Men hun har ikke det.
 
Back
Topp