Hvordan kan vi gjøre dette for at det skal bli riktig?

Nangi

Betatt av forumet
Heisann - så fint dere stiller opp på nettmøte, jeg har savnet en annen form for kommunikasjon med nav enn per tlf, og syntes dette er en fin ting!

Men så over til det jeg lurer på:

Vi er et par, begge studenter nå, men far begynner å jobbe til sommeren, og mor har 3 år videre studier. Vi planlegger barn innen rimelig kort tid.

Vi ønsker at far skal få ta en stor andel av permisjonen, siden han tjener mest, men har skjønt det slik at da må mor jobbe 6 av de siste 10 mnd før permisjonen for at far skal få krav på foreldrepenger?? Mor må i tillegg ha tjent minimum 1/2 G i denne perioden. Dette er forsåvidt greit. 

Men en bekjent fortalte meg at som student med bijobb er det ikke nok å bare ha fylt disse to kriteriene for å ha krav på foreldrepenger i stedet for engangsstønad, men det kan ikke ha gått mer enn to uker mellom hver vakt på jobb for at det skal telle som en periode med arbeid for mor - er det tilfelle? Er det andre kriterier i tillegg? Altså kriterier for hvor mye/ofte mor må ha arbeidet for at det skal telle som arbeid siste 6 av10 mnd? 

Jeg hadde sett for meg å jobbe mesteparten av denne andelen i sommer, og bare ta sporadiske ekstravakter utover høsten, men vil ikke risikere å ende opp med "bare" engangsstønad, når vi hadde tenkt far skulle ta en stor del av permisjonen mens mor studerer fulltid.. 
 

NAV*

Blir kjent med forumet
Hei!

Far har rett på foreldrepenger på egen opptjening. Så han kan få foreldrepenger selv om du ikke får det.

For å ha rett på foreldrepenger må du ha hatt inntekt i minst 6 av de siste 10 månedene før permisjonen begynner og inntekten må på årsbasis være minst 1/2 G.

Er du tilkallingsvikar uten faste vakter, vil dagene mellom vaktene ikke telle med hvis det går mer enn 14 dager mellom hver vakt.

Har du ikke rett på foreldrepenger, kan du søke om engangsstønad

Er det bare far som har rett/du velger engangsstønad, kan han få inntil 38/48 uker med foreldrepenger. For å få brukt alle ukene, må han begynne uttaket fra uke 7 etter at barnet er født. Begynner han senere får han tilsvarende færre stønadsdager. Det stilles såkalt aktivitetskrav til deg som mor når bare far har rett, f. eks at du må være fulltidsstudent.
Mer om når bare far har rett

Du kan også høre med Lånekassen om foreldrestipend.

Håper dette gir deg svar på spørsmålet ditt, ha en fin dag :-)
 
Topp