Hvilket sykehus skal du føde på?

Skal føde på Ullevål ABC :Heartpink hadde den beste opplevelsen sist og jeg syns at jeg fortjener å oppleve fødsel og barseloppholdet der igjen :knegg:
 
Ahus i Lørenskog. Fødte der sist, også. Vi var veldig fornøyd både med selve fødselsopplevelsen og oppholdet på barselhotellet etterpå. Fikk enerom med bad og fikk være der i fire døgn, fordi jeg slet med ammingen.
 
Hammerfest sykehus, slik som sist. Kan ikke føde her jeg bor siden jeg hadde svangerskap diabetes og intrahepatisk kolestase(alvorlig svangerskapkløe) sist svangerskap..
 
Stavanger universitetetssykehus
 
Stavanger universitetssykehus - SUS
 
Sus i Stavanger. Hvis jeg ikke føder hjemme.
 
Back
Topp